Integritetspolicy

Inledning
Svenska Hem och Städs dataskyddspolicy Svenska Hem och Städ (S H O S AB org.nr:  556952-8549 ), nedan kallat Svenska Hem och Städ, värnar om skyddet av dina enskilda rättigheter och dina personuppgifter. Svenska Hem och Städ vill med denna dataskyddspolicy visa hur vi samlar in, använder, lämnar ut och säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning. Svenska Hem och Städ vill att du, som på något sätt är i kontakt med Svenska Hem och Städ, alltid ska känna dig trygg.

Personuppgiftsansvarig
Svenska Hem och Städ är personuppgiftsansvarig för Svenska Hem och Städs behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med gällande lagstiftning.

Vad är personuppgifter?
Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt (dvs. tillsammans med andra uppgifter) kan kopplas till dig, t ex namn, bild, personnummer, IP-adress, köphistorik mm.

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?
• Namn
• Identifikationsnummer (personnummer eller organisationsnummer)
• Kundid
• Adress
• E-mail
• Telefonnummer
• Information om din användning av Svenska Hem och Städ webbplats.

Varför behandlar vi personuppgifter om dig?
Svenska Hem och Städ behandlar dina personuppgifter för att kunna:
• Fullfölja förpliktelser gentemot dig som kund. Dvs leverera beställda tjänster och tillhandahålla support.
• Ge dig relevant information och anpassa erbjudanden och upplevelsen på webbplatsen, samt i annan korrespondens som tex mejl, SMS eller nyhetsbrev.
• Följa tillämplig lagstiftning till exempel bokföringslagar.
• Ta fram statistik i syfte att förbättra vårt erbjudande till dig som kund.
• Besvara och hantera reklamations- och garantiärenden.
• För att kunna kontakta dig och ge ändringssbesked.
• För att kunna besvara dina frågor via e-post eller via kundservice.

När behandlar vi dina personuppgifter?
Svenska Hem och Städ samlar in och behandlar personuppgifter om dig när du besöker vår webbplats eller när du kontaktar oss och tex beställer tjänster, när du reklamerar eller nyttjar tjänstens garant.

Vid besök på vår websida

Google Analytics
Svenska Hem och Städ använder Google Analytics på svenskahemochstad.se. Google Analytics är en webbanalystjänst från Google Inc.(”Google”). Google Analytics använder så kallade cookies, en cookie är en liten textfil som lagras i din dator och gör det möjligt att undersöka hur webbsidan används. Godkänner du cookies när du besöker svenskahemochstad.se kommer data gällande hur webbsidan används samt IP-adress överföras och lagras hos Google.

Vid beställning
När du genomför en beställning på svenskahemochstad lagras personuppgifter för att kunna fullfölja avtalet med dig som kund. Beställer du hos oss godkänner du att vi lagrar som minimum namn, adress, email och telefonnummer. De uppgifterna behövs för att Svenska Hem och Städ ska kunna fullfölja avtalet med dig som kund. Vid samtycke kan ytterligare personuppgifter lagras.

Affärssystem och websida
För att fullfölja bokföringslagen och möjliggöra leverans av dina varor så lagras namn, adress, email och telefonnummer i vårt affärssystem.

Innan och efter köp

Nyhetsbrev
När du registrerar dig för vårt nyhetsbrev eller samtycker till att ta emot nyhetsinformation spar vi din email adress. Den lagras tills dess att du avbeställer nyhetsbrevet vilket du kan göra närsomhelst genom att klicka på länken ”Avregistrera” längst ned i nyhetsbrevet. Har du tidigare handlat hos Svenska Hem och Städ sparas även namn, födelsedata och köphistorik. Datat används för att ge dig så relevanta och för dig intressanta nyhetsbrev som möjligt. Svenska Hem och Städ använder sig av verktyget APSIS för utskick av nyhetsbrev, vid samtycke till nyhetsbrev lagras personuppgifterna hos APSIS.
Rättslig grund för hanteringen
Vi hanterar dina personuppgifter med stöd i fullgörande av avtal när vi tillhandahåller tjänsten, med stöd av intresseavvägning när vi har ett berättigat intresse att använda dina uppgifter för statistik och för att marknadsföra våra tjänster, säkerställa betalning och förhindra bedrägerier, samt med stöd i en rättslig skyldighet för hantering av opt-out inställningar.
Hur skyddar vi dina personuppgifter?
Din integritet är viktig för oss och därför sätter vi säkerheten högt i fokus. Personuppgifter som lagras hos Svenska Hem och Städ skyddas därför genom behörighetsstyrning, brandvägg och kryptering.
Till vem lämnar vi ut dina personuppgifter?
Personuppgifter delas inte vidare till 3:e part utan ditt samtycke. Mottagare som hanterar personuppgifter för Svenska Hem och Städs räkning ska alltid ingå ett så kallat personuppgiftsbiträdesavtal med oss i syfte att vi ska kunna säkerställa att dina uppgifter hanteras på korrekt och säkert sätt.
Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Vi sparar dina uppgifter så länge det behövs för de ändamål de samlades in och behandlades för eller så länge som krävs enligt lagar och andra författningar. Detta innebär att beroende på ändamål så sparas de olika tid. Tex så kräver redovisningslagstiftning en lagringstid om 10 år. I övrigt så sparas dina personuppgifter som du givit samtycke till så länge som du är kund hos Svenska Hem och Städ. Därefter raderas/anonymiseras all data. Du räknas som kund hos oss inom reklamationsrätten på de tjänster och produkter du har inhandlat.
Om cookies
Cookies används för att ge dig som besökare tillgång till olika funktioner samt leverera en bättre och mer personlig upplevelse. En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker kan spara på din dator via din webbläsare. Cookies skiljs åt genom tiden de sparas samt syftet med dem.

Dina rättigheter i fråga om dataskydd

Du har vissa rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen. Om du vill nyttja någon av dina rättigheter kan du kontakta oss via kontaktuppgifterna nedan.

Tillgång till dina personuppgifter
Du kan närsomhelst begära ut vilka personuppgifter Svenska Hem och Städ har lagrade om dig.

Begära rättelse
Du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade.

Återkalla samtycke
Du kan närsomhelst återkalla ditt tidigare samtycke.

Begära radering
I samband eller efter att du återkallat ditt samtycke kan du därefter också begära att radering av dina uppgifter sker. Radering sker då i den mån det är möjligt i enlighet med gällande lagstiftning.

Har du ytterligare frågor om vår dataskyddspolicy?
Om du har frågor eller synpunkter som gäller vår dataskyddspolicy är du välkommen att vända dig till vår kundservice eller till vårt dataskyddsombud (Data Protection Officer). Du når dataskyddsombudet på kundservice@svenskahemochstad.se.