Säkerhet och trygghet

Svenska Hem och Städs arbetsplatser är våra kunders hem, kontor och fastigheter.
Det ställer höga krav på oss som leverantör där säkerhet och trygghet är honnörsord för oss!

Inom Svenska Hem och Städ har vi fasta rutiner avseende nyckel- och larmhantering samt övriga uppdragsspecifika uppgifter.
Vi har fast och återkommande personal i våra uppdrag och personalen presenteras vid första städtillfället av vår lokale städchef.

Alla medarbetare hos oss har undertecknat sekretessavtal samt genomgått internutbildning avseende sekretess och säkerhet.

Om olyckan skulle vara framme har Svenska Hem och Städ tecknat ansvarsförsäkring. Vi har fullt personalansvar och alla anställda är försäkrade under arbetstid samt resor till och från arbetet.
För att upprätthålla våra höga kvalitetskrav genomför vi kontinuerligt kvalitetskontroller i vår verksamhet.

Givetvis har Svenska Hem och Städ F-skattesedel och är momsregistrerade