Hur fungerar RUT ?

Anlitar du Svenska Hem och Städ som privatperson för tjänster i hemmet är du berättigad till skattereduktion, sk RUT-avdrag. RUT-avdraget medges till halva (50%) arbetskostnaden och
upp till 75 000 kr per person och år. Som privatperson har du rätt till RUT-avdrag för våra
tjänster utförda i den bostad du eller dina föräldrar bor i eller använder som fritidsbostad.

Vi gör det enkelt för dig som kund och drar RUT-avdraget direkt på fakturan!

För ytterligare information om rutavdrag, gå in på www.skatteverket.se